AnfahrtEntfernungen:

  • Neustrelitz 28 km
  • Lychen 20km
  • Neubrandenburg 35 km
  • Prenzlau 35 km